อังกฤษ - ไทย พจนานุกรม:
คำนิยาม:
+1 rate 1. gentle, soft, delicate
+1 rate 2. O F F E R (n) a written or formal offer to supply goods or do a job for an agreed price Three builders put in/submitted tenders for our new garage. The council has invited tenders for the building contract. Our company has won the tender for the new sports complex. (specialized) A tender is also a written offer to buy or sell shares in a company. He acquired Fairchild Industries in a $400 million tender offer last week. (UK) If you put work out for tender, you ask people to make offers to do it. Education departments in all the prisons are being put out to tender.
rate 3. anagram rented
rate 4. bid, offer; overseer, supervisor; car attached to a locomotive for carrying fuel and water
rate 5. offer formally, suggest, make a suggestion
rate 6. To offer for delivery against futures.
rate 7. An unconditional offer of a party to a contract to perform their part of the bargain - Tender - Tender
rate 8. petroleum industry the barge anchored alongside a relatively small offshore drilling platform, usually containing living quarters, storage space, and the mud system.
rate 9. petroleum industry a shipment of oil presented by a shipper to a pipeline for movement.
.
 
"tender": ไทย คำและการแปล:
อังกฤษ ไทย
ดังนั้น นี้เป็นวิธีที่คุณพูดว่า "tender" ใน ไทย
 
คำผัน:
.
 
2,085 ครั้งในวันนี้
แท็ก: tender, นุ่ม, อังกฤษ - ไทย พจนานุกรม อังกฤษ, ไทยแปล พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย การแปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก english-thai-dictionary.net
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0526 / 0.0391 (35)
กลับไปด้านบน