อังกฤษ - ไทย พจนานุกรม:
คำนิยาม:
+1 rate 1. moment; In physics, the tendency of a force to rotate the body to which it is applied. Torque is always specified with regard to the axis of rotation. It is equal to the magnitude of the component of the force lying in the plane perpendicular to the axis of rotation, multiplied by the shortest distance between the axis and the direction of the force component. Torque is the force that affects rotational motion; the greater the torque, the greater the change in this motion.
rate 2. infinitely short period of time; exact point of time, present time; importance, value; product of a force and the distance from its action to a point (Physics, Mechanics)
rate 3. I M P O R T A N T (n) (formal) of (great) moment very importanta decision of great moment See also momentous.
rate 4. petroleum industry a turning effect created by a force, F, acting at a perpendicular distance, S, from the center of rotation; the product of a force and a distance to a particular axis or point.
.
 
"moment": การแสดงออก:
อังกฤษ ไทย
.
2,085 ครั้งในวันนี้
แท็ก: moment, อังกฤษ - ไทย พจนานุกรม อังกฤษ, ไทยแปล พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย การแปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก english-thai-dictionary.net
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0688 / 0.0541 (31)
กลับไปด้านบน